Xray tuotteet


 Xray -valvontapalvelun palvelukuvaus

Xray on tarkoitettu erilaisten laitteiden, ohjelmistojen tai prosessien valvonnan apuvälineeksi.

Valvottava kohde voi olla mikä tahansa asia, josta voidaan ohjelmallisesti todeta kohteen toimivuus ja havainto pystytään välittämään xray_send rajapintaa käyttäen, keskitetylle valvontakonsolille. Tämän kriteerin täyttäville kohteille voidaan rakentaa siirrettävä valvontamoduli Xraytä varten tai sen tuoma toiminnallisuus voidaan lisätä suoraan sovellukseen.

Moduleita löytyy valmiina yleisimpiä käyttöjärjestelmiä ja tietokantoja varten.

 Palveluun sisältyy:

 ·     Xray toiminnallisuus on jaettu valvottavan palvelimen (client/agent) ja keskitetyn viestien vastaanottajan (konsoli) kesken. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kolmantena osana BackEnd monitor, joka mittaa ja raportoi valvottavan palvelun saatavuutta ja vasteaikaa URL kyselyillä.

 ·    Xray ideologian mukaan viestit jaetaan kahteen ryhmään eli hälytyksiin ja kuittauksiin. Hälytykset muodostavat työjonon, jota hallitaan ja seurataan web-pohjaisen Xray GUIn (Graphical User Interface) kautta.

 ·        Kaikki valvottavat kohteet asennetaan joko oletusarvoin tai Asiakkaan / kolmannen osapuolen määrittelemin raja-arvoin.

 ·   Xray valvonta-ajatus on, että valvottavasta kohteesta listataan muutamat kriittiset asiat, joita seurataan. Näillä asioilla päästään yleensä käytettävyyden kannalta niin lähelle 100 %, kun se järkevällä tasolla on mahdollista. Keskittymällä oleellisiin parametreihin pystytään konsoli pitämään siistinä ja antamaan hälytyksiä seuraaville työrauhaa myös suurissa ympäristöissä. Valvottavat ja tarvittaessa raportoitavat kohteet kustakin palvelimesta ovat:

 ·      CPU:n käyttöaste – %

·      muistin sivutustiedoston käyttöaste – %

·      vapaan muistin määrä

·      levytilojen käyttöaste

·      palvelimen päälläolo (heartbeat lähetys konsolille)

·      avain prosessit/servicet aktiivisena

 ·    suorityskykyyn liittyvistä parametreistä rakennetaan graafeja, jotka ovat omalla käyttäjätunnuksella nähtävissä GUI:n kautta.

·   valvontaviestien kirjaus, käytettävyyden laskenta ja palvelinjärjestelmien kapasiteettiseuranta

·    Hälytyksiin on liitetty tunniste, joka kertoo vaikuttaako ko. hälytys SLA (servise level agreement) laskentaan vai ei. SLA:ta lasketaan ryhmälle ja sen kehittymistä on mahdollista seurata suoraan GUI:n kautta.

·   Hälytyksistä voidaan myös koostaa erillisenä toimintona SLA raportti, jossa päällekkäisiä eventtejä yhdistetään ja mahdolliset ”palvelin alhaalla” viestit varmistetaan palvelimen uptime arvoa hyväksikäyttäen.