Traquer Oy


Traquer Oy on erikoistunut palvelin- ja tietokantavalvontaan kehittämällään Xray valvontatuotteella.

Xray valvontaohjelmisto keskittyy valvonnan kannalta olennaisiin kohteisiin, emmekä yritäkään valvoa kaikkea mahdollista tai mahdotonta.

Kokemuksemme mukaan palvelujen toimivuus voidaan testata muutamalla perusasialla ja valvontatuotteiden monimutkaisuus johtaa vain siihen, että myös itsestään selvinä pidetyt valvontakohteet voivat joutua katveeseen tai hukkua viestitulvaan.

Xray ohjelmiston selkeydestä ja yksinkertaisuudesta huolimatta tuotteesta löytyy web-pohjainen käyttöliittymä josta asiakas pääsee tarkastelemaan palvelimen hälytykset, suorituskykygrafiikoita sekä SLA-dataa, jotka tukevat yrityksen käytettävyysraportointia.

SLA-raportoinnissa huomioidaan palveluaika sekä hälytyksen SLA-vaikutus ja yhdistetään päällekkäiset SLA-vaikutteiset hälytykset yhdeksi katkotiedoksi. Mahdolliset huoltokatkot ja palveluaika otetaan myös SLA-laskennassa huomioon.

Henkilökohtaisen tunnuksen kautta asiakas ylläpitää valvontakohteita sekä näkee reaaliajassa hälytykset ja suorituskyykyyn liittyvät graafit. Valvontahälytykset voidaan myös lähettää email- tai SMS-viesteinä valvojalle tai kolmannelle osapuolelle.

Palvelimesta kerätään kerran vuorokaudessa survey-listaus, joka sisältää palvelimen ylläpidolle tarpeellista tietoa  laitteiston kokoonpanosta. Survey-tietoa on mahdollista käyttää CMDB  inventory-lähteenä.

Traquer Oy tarjoaa mahdollisuutta käyttää Xray valvontatuotettamme palveluna jolloin asiakkaalta ei vaadita omaa valvontapalvelinta, ohjelmistoa tai asiantuntijaa. Xray agentin asennus sujuu helposti ja valvottavien kohteiden parametrointi tapahtuu yksinkertaisen käyttöliittymän kautta.

Laskutus perustuu käytössä olevien agenttien määrään joten lisenssejä ei tarvitse ostaa varastoon tai maksaa poistuneista palvelimista. Maksat vain siitä, mitä käytät!

Xray valvontajärjestelmämme skaalautuu yhdestä palvelimesta yli tuhannen palvelimen organisaatioon.

Kaavio