Archives for valvontapalvelu


BPS Consulting Finland Oy ja Traquer Oy, vuosia kestänyt yhteistyö saa jatkoa!

Traquer Oy:n ja BPS Consulting Finland Oy:n avainhenkilöiden yhteistyö ja keskenäin luottamus on saanut alkunsa jo vuonna 2006, kun Xray valvontaohjelmistoa tuotettiin Xenetic Oy:n palvelukonseptissa.

Vuosien varrella yhteistyössä menestyksellisesti tuotetut asiakkaiden palvelukonseptit tukevat yhteistyön jatkuvuutta. Tänään BPS Finland Oy ja Traquer Oy jatkavat kumppanuus- ja jälleenmyyntisopimuksella saumatonta yhteistyötä. Synergioita yhteistyölle lisäävät avainhenkilöiden rautainen ammattitaito, laajat verkostot sekä alansa parhaat tuotteet.

BPS_Finland_Logo

BPS Consulting Finland on SAP Service Partner -yritys, joka on erikoistunut ERP-strategiakonsultointiin sekä SAP-palveluihin ja -ratkaisuihin: ylläpitopalveluun, käyttöönottoprojekteihin, konsultointiin ja loppukäyttäjäkoulutukseen. BPS on toiminut Suomessa vuodesta 1998 ja tehnyt toimeksiantoja yli 140 suomalaiselle SAP-asiakkaalle. BPS Finland on osa kansainvälistä BPS Group:ia, jolla on Suomen lisäksi yritykset Unkarissa, Baltian maissa, Tsekissä, Saksassa, Sveitsissä ja UK:ssa.  BPS:n asiakaslähtöisen ja joustavan kokonaispalvelumallin tavoitteena on nopea ja kustannustehokas SAP-järjestelmän käyttöönotto sisältäen prosessi- ja järjestelmäkoulutuksen ja BPS:n kehittämän SAP-ylläpitomallin vaativaankin yritysympäristöön. BPS:n vahva ymmärrys liiketoiminnasta, prosesseista ja järjestelmistä takaa kokonaisvaltaisen tekemisen ja kokonaiskuvan huomioonottamisen. BPS – Your Partner in Business, Processes and Systems.

Lisätietoja: CEO, Founder Marjariitta Wakkola +358 40 574 1260

traquerlogoppieni

Traquer Oy on erikoistunut palvelin- ja tietokantavalvontaan kehittämällään Xray valvontatuotteella. Xray valvontaohjelmisto keskittyy valvonnan kannalta olennaisiin kohteisiin, emmekä yritäkään valvoa kaikkea mahdollista tai mahdotonta. Kokemuksemme mukaan palvelujen toimivuus voidaan testata muutamalla perusasialla ja valvontatuotteiden monimutkaisuus johtaa vain siihen, että myös itsestään selvinä pidetyt valvontakohteet voivat joutua katveeseen tai hukkua viestitulvaan. Xray valvontatuotteen ideointi on alkanut jo 90-luvun alussa. Vuodesta 2001 alkaen ohjelmistoamme on kehitetty itsenäisesti sekä olemassa olevien asiakkuuksien tarpeiden mukaisesti. Olemme viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tuottaneet valvontaohjelmistomme kautta valvontapalvelua niin pankki-, media-, kunta-kuin operaattorisektorilla. Tänään valvomme jo tuhansia kriittisiä palvelimia, usealla eri toimialalla.

Lisätietoja: Partner, Kirsi-Maria Eskola +358 40 517 9994

 


Xray valvontapalvelu palvelukeskuksessa yleiskuvaus

Xray valvontapalvelu palvelukeskuksessa yleiskuvaus

Xray-valvontaohjelmisto sai alkunsa palvelukeskuksesta ja se pohjautuu järjestelmäylläpitäjien ajatuksille ja näkemyksille jo 25 vuoden ajalta. Palvelukeskusten haasteina eivät niinkään ole yksittäiset valvottavat kohteet kuin valvonnan antama tuki eri prosesseille, muun muassa prosesseja ohjaavat elementit (tiketöinti), CMDB, palvelu- ja vasteajat sekä erilaiset raportoinnit.

Palvelukeskusten käytössä on usein erilaisia järjestelmiä ja tiedon vastaanottaminen sekä tuottaminen muille järjestelmille on elintärkeää.

Xrayssä on hyvät valmiudet integraatioihin. Se mallintaa ITIL-ajatuksia muun muassa ryhmien, palveluaikojen ja asiakkuuksien avulla. Vuosien saatossa Xraytä on integroitu useiden eri järjestelmien kanssa. Näitä ovat olleet muun muassa HP Openview tiketöinti ja CMDB, HP OVO ja Nagios.

Xrayn keräämää hälyviestien historiatietoa voidaan hyödyntää muun muassa SLA-laskennassa, ja siitä voidaan jalostaa OS-DB-APPL-tasoille omat saatavuusraporttinsa. On myös mahdollista yhdistää kaikki palvelua häirinneet viestit ja rakentaa yksi SLA-raportti palvelua kohden.

Xrayn tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää muissa järjestelmissä sekä siirtää tietoa .CSV- tai .XML-muotoisena datana.
Xray – agentti vs. agentiton

Xray on alusta asti ollut agenttipohjainen.

Agentillista lähestymistapaa on viime vuosina pyritty haastamaan ”agentittomalla” toimintamallilla. Tällöin agenttien asennusta on pidetty hankalana ja  agentittomalla kyselytavalla pyritty yksinkertaistamiseen ja sitä kautta mahdollisiin kustannussäästöihin.

Agentittomassa mallissa joudutaan kuitenkin tekemään monimutkaisia tietoliikenneavauksia, jotka saattavat synnyttää tietoturva-aukon, kun keskitetyltä valvovalta palvelimelta avautuu SSH- tai WMI-yhteys valvottaviin kohteisiin. Muun muassa Unix-pohjaisissa järjestelmissä on mahdollista tehdä tunnuksen avulla SSH-avaimen vaihto, jolloin valvottavaan palvelimeen pääsee keskitetyltä valvontakonsolilta  käsiksi root-oikeuksilla, jos palvelimen nimi on tiedossa.

Agenttimallissa Xray-agentin asennusta on pyritty huomattavasti selkeyttämään, ja Windows- sekä Linux-agentit asentuvat sujuvasti Xray-asennuspakettien avulla. Agentti käyttää http-porttia 80 liikennöintiin ja on aina aktiivinen osapuoli yhteyden avauksessa.  Yleensä tietoliikenne portista 80 on ulospäin sallittu, ja monien palvelimien osalta ei erillisiä palomuuriavauksia tarvita. Lisäksi mahdollinen NAT-sääntö ei tuota vaikeuksia valitussa liikennöintitavassa. Agentin osalta hankalia SSH-avainvaihtoja tai remote WMI DCOM -oikeuksia ei tarvita.

Näiden toimenpiteiden ansiosta Xray tuo kustannussäästöjä ja nopeuttaa valvonnan käyttöönottoa. Lisäksi se vähentää tarvetta luoda potentiaalisia tietoturva-aukkoja.

CMDB tiedon hyödyntäminen ja tiketöinti

Tietoa Xray-palvelin- ja ryhmämäärittelyihin voidaan tuoda käytettävästä CMDB-järjestelmästä. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakasinformaation, sopimuksen ja palveluaikojen osalta, jolloin ne voidaan huomioida hälyviestien käsittelyssä. Valitsemalla sopiva käytäntö ryhmien nimeämiseen voidaan käyttöliittymässä suoraan tarkistaa, millainen palveluaika hälytyksellä on.

Xray-käyttöliittymän erityisellä ”napilla” voidaan tehdä integraatio tiketöintijärjestelmään, jolloin hälytyksen lähettäminen tiketiksi helpottuu. Lisäksi saadaan välitettyä arvokkaat asiakas-, sopimus-, CI- ja caller-tiedot tiketin luomiseksi.

Toteutustavasta riippuen voidaan syntyneen tiketin ID tallettaa hälyviestille kommentiksi, jolloin hälyviestin kautta on mahdollista nähdä hälyviestistä tehdyn tiketin ID.

Xray Survey

Xray-survey-lista on etenkin palvelukeskuskäytössä hyvä lisäapu, kun palvelimesta halutaan tuottaa nopeasti tietoa. Survey-listalle on pyritty valitsemaan asioita, joita ylläpitäjät saattavat työssään tarvita. Näitä ovat muun muassa verkkokortit, osoitteet, palvelimen malli, muistin määrä, käyttöjärjestelmän versio sekä fyysiset ja loogiset levyt. Xray-survey-tietoa on pyritty kehittämään siten, että sitä voitaisiin tarvittaessa hyödyntää osana CMDB inventory -tietojen keräystä.

Xray online Report

Asiakkaan omille ylläpitäjille on mahdollista antaa Xray-järjestelmään henkilökohtaiset tunnukset, joiden avulla he pääsevät tarkastelemaan muun muassa kapasiteettiin ja suorituskykyyn liittyviä graafeja. Asiakkaan/kolmannen osapuolen oikeuksia järjestelmään voidaan myös rajoittaa siten, että he pääsevät vain katselemaan tietoja. Oikeuksia laajentamalla on mahdollisuus valtuuttaa tekemään tunnuksilla parametrimuutoksia tai muuttaa hälyviestien tilatietoja. Nykypäivänä yleistä on, että raportteja, graafeja sekä hälytyksiä halutaan päästä tarkastelemaan omalla käyttäjätunnuksella.
Xray asiakas ja ryhmät

Xrayssä korkein määrittelyn taso on asiakkaan käsite. Asiakkuus sitoo yhteen käyttäjätunnusten ja ryhmien avulla kaiken Xrayn käyttämän tiedon. Usein loppuasiakas haluaa vastaanottaa email- tai sms-viestit hälytyksistä aina, kun viestit syntyvät, mutta palveluntarjoajan palvelu ei välttämättä olekaan 24/7. Xray on suunniteltu siten, että esimerkiksi käyttöliittymässä valmiina oleva SLA-laskenta tehdään erikseen asiakkaan ja palvelutarjoajan ryhmille, jolloin erot palveluajoissa eivät haittaa.

Tilaa ilmainen testiohjelmisto asiakaspalvelustamme!

Ketterä Xray valvontapalvelu yrityksille!

Palvelujen toimivuus voidaan testata muu­tamalla perusasialla. Useiden valvontatuot­teiden monimutkaisuus johtaa vain siihen, että myös itsestään selvinä pidetyt valvon­takohteet voivat hukkua viestitulvaan.

Xray-ohjelmiston selkeydestä ja yksinker­taisuudesta huolimatta tuotteesta löytyy asiakkaalle oma käyttöliittymä josta asiakas pääsee tarkastelemaan mm. palvelimen käytettävyyttä. Valvontahälytykset ohjataan tarpeen mukaan sähköposti- ja tekstiviestei­nä asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

Traquer Oy tarjoaa asiakkailleen Xray-val­vontaohjelmiston palveluna, ilman laite tai asiantuntija kustannuksia. Xray-val­vontaohjelmiston asennus sujuu hetkessä ja tuotteen kuukausittaiset kustannukset muodostuvat vain käytössä olevien Xray-valvontaohjelmistojen määrästä.

Xray-valvontaohjelmistomme soveltuu yhdestä palvelimesta yli tuhannen palvelimen organisaatioon!!

Tilaa ilmainen testiohjelmisto asiakaspalvelustamme!

295x158px

Traquer Oy, PL50, 65101 Vaasa

040 5179 994

sales@traquer.fi

www.traquer.fi