Archives for


Traquer Oy Asiakastiedon Suomen Vahvimmat Platina 2015 sarjaan

Traquer Oy Asiakastiedon Suomen Vahvimmat Platina 2015 sarjaan.

Asiakastiedon Suomen Vahvimmat kategorian yritykset ovat noteerattu luottokelpoisuudesta, luotettavuudesta ja erinomaisesta maksukyvystä. Valinta kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö sertifioidun yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla.

Suomen Vahvimmat –sertifikaattiin oikeutettuja ovat Asiakastiedon 7-portaisen Rating Alfan kahteen ylimpään luottoluokkaan kuuluvat yritykset, joita on noin 12 % suomalaisyrityksistä. Vaatimukset näihin luokkiin pääsemiselle ovat yrityksen erinomaiset taloudelliset tunnusluvut, yrityksen positiiviset taustatiedot ja maksukäyttäytyminen.

Asiakastieto 2015

Traquer Oy mukana legendaarisilla BCC:n kesäpäivillä 6.6.2014!

Traquer Oy on mukana BCC Finland Oy:n  (part of ATEA group) perinteisillä kesäpäivillä Vaasassa 6.6.2014.

BCC kesäpäivät

BPS Consulting Finland Oy ja Traquer Oy, vuosia kestänyt yhteistyö saa jatkoa!

Traquer Oy:n ja BPS Consulting Finland Oy:n avainhenkilöiden yhteistyö ja keskenäin luottamus on saanut alkunsa jo vuonna 2006, kun Xray valvontaohjelmistoa tuotettiin Xenetic Oy:n palvelukonseptissa.

Vuosien varrella yhteistyössä menestyksellisesti tuotetut asiakkaiden palvelukonseptit tukevat yhteistyön jatkuvuutta. Tänään BPS Finland Oy ja Traquer Oy jatkavat kumppanuus- ja jälleenmyyntisopimuksella saumatonta yhteistyötä. Synergioita yhteistyölle lisäävät avainhenkilöiden rautainen ammattitaito, laajat verkostot sekä alansa parhaat tuotteet.

BPS_Finland_Logo

BPS Consulting Finland on SAP Service Partner -yritys, joka on erikoistunut ERP-strategiakonsultointiin sekä SAP-palveluihin ja -ratkaisuihin: ylläpitopalveluun, käyttöönottoprojekteihin, konsultointiin ja loppukäyttäjäkoulutukseen. BPS on toiminut Suomessa vuodesta 1998 ja tehnyt toimeksiantoja yli 140 suomalaiselle SAP-asiakkaalle. BPS Finland on osa kansainvälistä BPS Group:ia, jolla on Suomen lisäksi yritykset Unkarissa, Baltian maissa, Tsekissä, Saksassa, Sveitsissä ja UK:ssa.  BPS:n asiakaslähtöisen ja joustavan kokonaispalvelumallin tavoitteena on nopea ja kustannustehokas SAP-järjestelmän käyttöönotto sisältäen prosessi- ja järjestelmäkoulutuksen ja BPS:n kehittämän SAP-ylläpitomallin vaativaankin yritysympäristöön. BPS:n vahva ymmärrys liiketoiminnasta, prosesseista ja järjestelmistä takaa kokonaisvaltaisen tekemisen ja kokonaiskuvan huomioonottamisen. BPS – Your Partner in Business, Processes and Systems.

Lisätietoja: CEO, Founder Marjariitta Wakkola +358 40 574 1260

traquerlogoppieni

Traquer Oy on erikoistunut palvelin- ja tietokantavalvontaan kehittämällään Xray valvontatuotteella. Xray valvontaohjelmisto keskittyy valvonnan kannalta olennaisiin kohteisiin, emmekä yritäkään valvoa kaikkea mahdollista tai mahdotonta. Kokemuksemme mukaan palvelujen toimivuus voidaan testata muutamalla perusasialla ja valvontatuotteiden monimutkaisuus johtaa vain siihen, että myös itsestään selvinä pidetyt valvontakohteet voivat joutua katveeseen tai hukkua viestitulvaan. Xray valvontatuotteen ideointi on alkanut jo 90-luvun alussa. Vuodesta 2001 alkaen ohjelmistoamme on kehitetty itsenäisesti sekä olemassa olevien asiakkuuksien tarpeiden mukaisesti. Olemme viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tuottaneet valvontaohjelmistomme kautta valvontapalvelua niin pankki-, media-, kunta-kuin operaattorisektorilla. Tänään valvomme jo tuhansia kriittisiä palvelimia, usealla eri toimialalla.

Lisätietoja: Partner, Kirsi-Maria Eskola +358 40 517 9994

 


Traquer Oy ja Nerd Fuel Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen

Traquer Oy:n ja Nerd Fuel Oy:n välinen yhteistyö- ja jälleenmyyntisopimus tukee kummankin yrityksen liiketoimitaa. Nerd Fuel Oy:n palvelimien valvonnasta vastaa jatkossa Traquer Oy:n kehittämä Xray -valvontaohjelmisto ja mm. Traquer Oy:n kotisivut  luottavat jatkossa Nerd Fuel Oy:n alustaan.

Yhteistyötä jatketaan 7 – 8 toukokuuta,  ICTexpon yhteisosastolla 5a7.

Lisätietoja:

Kirsi-Maria Eskola

Traquer Oy

traquerlogoppieni

ja Markku Arvekari

Nerdfuel Oy

NF_web2

 

 

Xray valvontapalvelu palvelukeskuksessa yleiskuvaus

Xray valvontapalvelu palvelukeskuksessa yleiskuvaus

Xray-valvontaohjelmisto sai alkunsa palvelukeskuksesta ja se pohjautuu järjestelmäylläpitäjien ajatuksille ja näkemyksille jo 25 vuoden ajalta. Palvelukeskusten haasteina eivät niinkään ole yksittäiset valvottavat kohteet kuin valvonnan antama tuki eri prosesseille, muun muassa prosesseja ohjaavat elementit (tiketöinti), CMDB, palvelu- ja vasteajat sekä erilaiset raportoinnit.

Palvelukeskusten käytössä on usein erilaisia järjestelmiä ja tiedon vastaanottaminen sekä tuottaminen muille järjestelmille on elintärkeää.

Xrayssä on hyvät valmiudet integraatioihin. Se mallintaa ITIL-ajatuksia muun muassa ryhmien, palveluaikojen ja asiakkuuksien avulla. Vuosien saatossa Xraytä on integroitu useiden eri järjestelmien kanssa. Näitä ovat olleet muun muassa HP Openview tiketöinti ja CMDB, HP OVO ja Nagios.

Xrayn keräämää hälyviestien historiatietoa voidaan hyödyntää muun muassa SLA-laskennassa, ja siitä voidaan jalostaa OS-DB-APPL-tasoille omat saatavuusraporttinsa. On myös mahdollista yhdistää kaikki palvelua häirinneet viestit ja rakentaa yksi SLA-raportti palvelua kohden.

Xrayn tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää muissa järjestelmissä sekä siirtää tietoa .CSV- tai .XML-muotoisena datana.
Xray – agentti vs. agentiton

Xray on alusta asti ollut agenttipohjainen.

Agentillista lähestymistapaa on viime vuosina pyritty haastamaan ”agentittomalla” toimintamallilla. Tällöin agenttien asennusta on pidetty hankalana ja  agentittomalla kyselytavalla pyritty yksinkertaistamiseen ja sitä kautta mahdollisiin kustannussäästöihin.

Agentittomassa mallissa joudutaan kuitenkin tekemään monimutkaisia tietoliikenneavauksia, jotka saattavat synnyttää tietoturva-aukon, kun keskitetyltä valvovalta palvelimelta avautuu SSH- tai WMI-yhteys valvottaviin kohteisiin. Muun muassa Unix-pohjaisissa järjestelmissä on mahdollista tehdä tunnuksen avulla SSH-avaimen vaihto, jolloin valvottavaan palvelimeen pääsee keskitetyltä valvontakonsolilta  käsiksi root-oikeuksilla, jos palvelimen nimi on tiedossa.

Agenttimallissa Xray-agentin asennusta on pyritty huomattavasti selkeyttämään, ja Windows- sekä Linux-agentit asentuvat sujuvasti Xray-asennuspakettien avulla. Agentti käyttää http-porttia 80 liikennöintiin ja on aina aktiivinen osapuoli yhteyden avauksessa.  Yleensä tietoliikenne portista 80 on ulospäin sallittu, ja monien palvelimien osalta ei erillisiä palomuuriavauksia tarvita. Lisäksi mahdollinen NAT-sääntö ei tuota vaikeuksia valitussa liikennöintitavassa. Agentin osalta hankalia SSH-avainvaihtoja tai remote WMI DCOM -oikeuksia ei tarvita.

Näiden toimenpiteiden ansiosta Xray tuo kustannussäästöjä ja nopeuttaa valvonnan käyttöönottoa. Lisäksi se vähentää tarvetta luoda potentiaalisia tietoturva-aukkoja.

CMDB tiedon hyödyntäminen ja tiketöinti

Tietoa Xray-palvelin- ja ryhmämäärittelyihin voidaan tuoda käytettävästä CMDB-järjestelmästä. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakasinformaation, sopimuksen ja palveluaikojen osalta, jolloin ne voidaan huomioida hälyviestien käsittelyssä. Valitsemalla sopiva käytäntö ryhmien nimeämiseen voidaan käyttöliittymässä suoraan tarkistaa, millainen palveluaika hälytyksellä on.

Xray-käyttöliittymän erityisellä ”napilla” voidaan tehdä integraatio tiketöintijärjestelmään, jolloin hälytyksen lähettäminen tiketiksi helpottuu. Lisäksi saadaan välitettyä arvokkaat asiakas-, sopimus-, CI- ja caller-tiedot tiketin luomiseksi.

Toteutustavasta riippuen voidaan syntyneen tiketin ID tallettaa hälyviestille kommentiksi, jolloin hälyviestin kautta on mahdollista nähdä hälyviestistä tehdyn tiketin ID.

Xray Survey

Xray-survey-lista on etenkin palvelukeskuskäytössä hyvä lisäapu, kun palvelimesta halutaan tuottaa nopeasti tietoa. Survey-listalle on pyritty valitsemaan asioita, joita ylläpitäjät saattavat työssään tarvita. Näitä ovat muun muassa verkkokortit, osoitteet, palvelimen malli, muistin määrä, käyttöjärjestelmän versio sekä fyysiset ja loogiset levyt. Xray-survey-tietoa on pyritty kehittämään siten, että sitä voitaisiin tarvittaessa hyödyntää osana CMDB inventory -tietojen keräystä.

Xray online Report

Asiakkaan omille ylläpitäjille on mahdollista antaa Xray-järjestelmään henkilökohtaiset tunnukset, joiden avulla he pääsevät tarkastelemaan muun muassa kapasiteettiin ja suorituskykyyn liittyviä graafeja. Asiakkaan/kolmannen osapuolen oikeuksia järjestelmään voidaan myös rajoittaa siten, että he pääsevät vain katselemaan tietoja. Oikeuksia laajentamalla on mahdollisuus valtuuttaa tekemään tunnuksilla parametrimuutoksia tai muuttaa hälyviestien tilatietoja. Nykypäivänä yleistä on, että raportteja, graafeja sekä hälytyksiä halutaan päästä tarkastelemaan omalla käyttäjätunnuksella.
Xray asiakas ja ryhmät

Xrayssä korkein määrittelyn taso on asiakkaan käsite. Asiakkuus sitoo yhteen käyttäjätunnusten ja ryhmien avulla kaiken Xrayn käyttämän tiedon. Usein loppuasiakas haluaa vastaanottaa email- tai sms-viestit hälytyksistä aina, kun viestit syntyvät, mutta palveluntarjoajan palvelu ei välttämättä olekaan 24/7. Xray on suunniteltu siten, että esimerkiksi käyttöliittymässä valmiina oleva SLA-laskenta tehdään erikseen asiakkaan ja palvelutarjoajan ryhmille, jolloin erot palveluajoissa eivät haittaa.

Tilaa ilmainen testiohjelmisto asiakaspalvelustamme!

Ketterä Xray valvontapalvelu yrityksille!

Palvelujen toimivuus voidaan testata muu­tamalla perusasialla. Useiden valvontatuot­teiden monimutkaisuus johtaa vain siihen, että myös itsestään selvinä pidetyt valvon­takohteet voivat hukkua viestitulvaan.

Xray-ohjelmiston selkeydestä ja yksinker­taisuudesta huolimatta tuotteesta löytyy asiakkaalle oma käyttöliittymä josta asiakas pääsee tarkastelemaan mm. palvelimen käytettävyyttä. Valvontahälytykset ohjataan tarpeen mukaan sähköposti- ja tekstiviestei­nä asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

Traquer Oy tarjoaa asiakkailleen Xray-val­vontaohjelmiston palveluna, ilman laite tai asiantuntija kustannuksia. Xray-val­vontaohjelmiston asennus sujuu hetkessä ja tuotteen kuukausittaiset kustannukset muodostuvat vain käytössä olevien Xray-valvontaohjelmistojen määrästä.

Xray-valvontaohjelmistomme soveltuu yhdestä palvelimesta yli tuhannen palvelimen organisaatioon!!

Tilaa ilmainen testiohjelmisto asiakaspalvelustamme!

295x158px

Traquer Oy, PL50, 65101 Vaasa

040 5179 994

sales@traquer.fi

www.traquer.fi

 

Xray -valvontapalvelu

 

Xray -valvontapalvelun palvelukuvaus

Xray on tarkoitettu erilaisten laitteiden, ohjelmistojen tai prosessien valvonnan apuvälineeksi.

Valvottava kohde voi olla mikä tahansa asia, josta voidaan ohjelmallisesti todeta kohteen toimivuus ja havainto pystytään välittämään xray_send rajapintaa käyttäen, keskitetylle valvontakonsolille. Tämän kriteerin täyttäville kohteille voidaan rakentaa siirrettävä valvontamoduli Xraytä varten tai sen tuoma toiminnallisuus voidaan lisätä suoraan sovellukseen.

Moduleita löytyy valmiina yleisimpiä käyttöjärjestelmiä ja tietokantoja varten.

 Palveluun sisältyy:

 ·     Xray toiminnallisuus on jaettu valvottavan palvelimen (client/agent) ja keskitetyn viestien vastaanottajan (konsoli) kesken. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kolmantena osana BackEnd monitor, joka mittaa ja raportoi valvottavan palvelun saatavuutta ja vasteaikaa URL kyselyillä.

 ·    Xray ideologian mukaan viestit jaetaan kahteen ryhmään eli hälytyksiin ja kuittauksiin. Hälytykset muodostavat työjonon, jota hallitaan ja seurataan web-pohjaisen Xray GUIn (Graphical User Interface) kautta.

 ·        Kaikki valvottavat kohteet asennetaan joko oletusarvoin tai Asiakkaan / kolmannen osapuolen määrittelemin raja-arvoin.

 ·   Xray valvonta-ajatus on, että valvottavasta kohteesta listataan muutamat kriittiset asiat, joita seurataan. Näillä asioilla päästään yleensä käytettävyyden kannalta niin lähelle 100 %, kun se järkevällä tasolla on mahdollista. Keskittymällä oleellisiin parametreihin pystytään konsoli pitämään siistinä ja antamaan hälytyksiä seuraaville työrauhaa myös suurissa ympäristöissä. Valvottavat ja tarvittaessa raportoitavat kohteet kustakin palvelimesta ovat:

 ·      CPU:n käyttöaste – %

·      muistin sivutustiedoston käyttöaste – %

·      vapaan muistin määrä

·      levytilojen käyttöaste

·      palvelimen päälläolo (heartbeat lähetys konsolille)

·      avain prosessit/servicet aktiivisena

 ·    suorityskykyyn liittyvistä parametreistä rakennetaan graafeja, jotka ovat omalla käyttäjätunnuksella nähtävissä GUI:n kautta.

·   valvontaviestien kirjaus, käytettävyyden laskenta ja palvelinjärjestelmien kapasiteettiseuranta

·    Hälytyksiin on liitetty tunniste, joka kertoo vaikuttaako ko. hälytys SLA (servise level agreement) laskentaan vai ei. SLA:ta lasketaan ryhmälle ja sen kehittymistä on mahdollista seurata suoraan GUI:n kautta.

·   Hälytyksistä voidaan myös koostaa erillisenä toimintona SLA raportti, jossa päällekkäisiä eventtejä yhdistetään ja mahdolliset ”palvelin alhaalla” viestit varmistetaan palvelimen uptime arvoa hyväksikäyttäen.

 


Ketterä Xray-valvontaohjelmisto yrityksille – Traquer Oy

Palvelujen toimivuus voidaan testata muu­tamalla perusasialla. Useiden valvontatuot­teiden monimutkaisuus johtaa vain siihen, että myös itsestään selvinä pidetyt valvon­takohteet voivat hukkua viestitulvaan.

Xray-ohjelmiston selkeydestä ja yksinker­taisuudesta huolimatta tuotteesta löytyy asiakkaalle oma käyttöliittymä josta asiakas pääsee tarkastelemaan mm. palvelimen käytettävyyttä. Valvontahälytykset ohjataan tarpeen mukaan sähköposti- ja tekstiviestei­nä asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

Traquer Oy tarjoaa asiakkailleen Xray-val­vontaohjelmiston palveluna, ilman laite tai asiantuntija kustannuksia. Xray-val­vontaohjelmiston asennus sujuu hetkessä ja tuotteen kuukausittaiset kustannukset muodostuvat vain käytössä olevien Xray-valvontaohjelmistojen määrästä.

Valvontaohjelmistoja ei tarvitse ostaa va­rastoon tai maksaa poistuneista valvonta­kohteista. Xray-valvontaohjelmistomme soveltuu yhdestä palvelimesta yli tuhannen palvelimen organisaatioon ja maksat vain siitä, mitä käytät!

 Traquer Oy, PL50, 65101 Vaasa

040 5179 994

sales@traquer.fi

Traquer Oy ja BCC Finland Oy ovat solmineet jälleenmyynti- ja palvelusopimuksen Traquer Oy:n, Xray valvontaohjelmistolle.

Traquer Oy ja järjestelmätoimittaja BCC Finland Oy ovat 28.10.2013 solmineet jälleenmyynti- ja palvelusopimuksen Traquer Oy:n, Xray Valvontaohjelmistolle.

BCC Finland Oy on toimittanut ICT-ratkaisuja lähes 5000 yritykselle vuodesta 1989. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Joensuussa, Vaasassa, Oulussa ja Seinäjoella.

BCC Finland on maanlaajuisesti toimiva järjestelmätoimittaja, joka toimittaa ja ylläpitää ICT-järjestelmiä, niihin liittyviä ohjelmistoja sekä verkko- ja palvelintoteutuksia kumppaneinaan mm. HP, Microsoft, VMware, Novell ja Citrix. Monialaosaajamme ovat suorittaneet useita kansainvälisesti arvostettuja tutkintoja edustamistamme tuotteista, mikä takaa laajan tuotetuntemuksen ja ammattitaitoiset ICT-ratkaisut yritysten tarpeisiin. BCC Finland Oy on osa PPO Yhtiöt Oy:tä, joka on Elisa Oyj:n tytäryhtiö.

Traquer Oy on erikoistunut palvelin- ja tietokantavalvontaan kehittämällään Xray valvontatuotteella. Xray valvontatuotteen ideointi on alkanut jo 90-luvun alussa. Vuodesta 2001 alkaen ohjelmistoamme on kehitetty itsenäisesti sekä olemassa olevien asiakkuuksien tarpeiden mukaisesti. Olemme viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tuottaneet valvontaohjelmistomme kautta valvontapalvelua niin pankki-, media-, kunta-kuin operaattorisektorilla. Tänään valvomme jo tuhansia kriittisiä palvelimia, usealla eri toimialalla. Kunnioituksesta sekä luottamuksen osoituksena asiakkaitamme kohtaan emme listaa julkisesti asiakkuuksiamme ellei erikseen näin sovita.

Lisätietoja:

BCC Finland Oy / Liiketoimintajohtaja, Max Koskela 0400 864 775

Traquer Oy / Partner, Kirsi-Maria Eskola 0405179994